«Κυπριακά Παραμύθια», Nέαρχου Kληρίδη, Β' Έκδοση, Λευκωσία 2016

Buy Now Price: €25.00

Description

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Νέαρχου Κληρίδη επανεκδίδει τη συλλογή Κυπριακών παραμυθιών του αείμνηστου λαογράφου Νέαρχου Κληρίδη.


Τα Κυπριακά παραμύθια αποτελούν μεταξύ άλλων σημαντικές πηγές πληροφόρησης για ήθη και έθιμα παλαιότερων εποχών, για την κοινωνική και οικονομική ζωή των Κυπρίων, για τα παραδοσιακά επαγγέλματα, την παραδοσιακή διατροφή, ένδυση και υπόδηση, αλλά είναι επίσης πολύ χρήσιμα για την καταγραφή, συντήρηση, προστασία και διαιώνιση της αυθεντικής κυπριακής διαλέκτου.