«Κυπριακό Δίκαιο της Απόδειξης», Δρ. Χρίστος Κληρίδης, Λευκωσία 2019

Buy Now Price: €85.00

Description

Ο Χρ. Κληρίδης είναι πολυπράγμων. Είναι δικηγόρος, είναι Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, είναι συγγραφέας. Αν υπολογίζω σωστά, το βιβλίο του «Δίκαιο της Απόδειξης» είναι το τέταρτο που εκ- δίδει σε διάστημα λιγότερο από δύο χρόνια. Επίδοση οπωσδήποτε εντυπωσιακή.


Το δίκαιο της απόδειξης αποτελεί την πιο κρίσιμη δοκιμασία για την κατάρτιση και την ικανότητα των δικηγόρων της μαχόμενης δικηγορίας. Φέρει έντονα τα χαρακτη- ριστικά του δικαϊκού συστήματος στο οποίο ανήκει, του Αγγλοσαξωνικού. Για το λό- γο αυτό, για τους τρίτους παρουσιάζει δυσκολίες όχι ευκαταφρόνητες. Ο Χρίστος Κληρίδης, έχει επίγνωση του γεγονότος.


Με τη βεβαιότητα και βοήθεια γνώσης του αντικειμένου, με καθαρή σκέψη και σα- φήνεια αναφέρεται αναλυτικά στις νομοθετικές και νομολογιακές αρχές με τρόπο απόλυτα κατανοητό που διαφυλάσσει όμως την επιστημονική σημασία και υπόστα- ση του θέματος.
Το αποτέλεσμα το έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Ένα ζωντανό σύγχρονο σύγγραμμα, που επιτυγχάνει ταυτόχρονα δύο πολύ βασικούς στόχους. Εμπλουτίζει ποιοτικά την Κυπριακή νομική βιβλιογραφία και γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο για τους δικηγό- ρους και τους εφαρμοστές του δικαίου γενικότερα που βρίσκονται στην πράξη συχνά αντιμέτωποι με τα πολύπλοκα ζητήματα του δικαίου της απόδειξης.

Ανδρέας Πασχαλίδης
πρώην Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου Δεκέμβριος 2018