Publications

«Το κεκτημένο της παράδοσης: Πλαίσιο/Έγγραφο Γκουτέρες»

By: DR. CHRISTOS CLERIDES Sep. 28, 2017

Στις 20.9.2017 είδε το φως της δημοσιότητας ευρέως το άτυπο έγγραφο «Γκουτέρες» μετά την γνωστοποίηση αρχές Ιουλίου του πλαισίου. Το έγγραφο αφορούσε τους μηχανισμούς επιτήρησης της λύσης και προφανώς δόθηκε το βράδυ του δείπνου της 6ης Ιουλίου, στο Gran Montana. Βλέπε Πολίτης 20.9.2017. Αυτούσιο το έγγραφο δημοσιεύθηκε στα Αγγλικά από το Sigma live την ίδια μέρα το βράδυ . (Βλέπε www.sigmalive.com/news/Κυπριακό /456554).

Εχει ως εξής:

            Non – paper on implementation monitoring framework

Implementation by the parties of the following elements of the agreement base on their respective responsibilities.

 • Constitutional aspects of the settlement
 • Territorial adjustments
 • Policing provisions
 • Withdrawal of foreign troops, demobilization of domestic forces
 • Implementation of the property settlement
 • EU acquis compliance (monitoring by EU)

LEVEL 1

Ground Level operation monitoring, including of troop withdrawal and demobilization, perform by the UN mission, Reports to the UN’s Security.

Council every three months on all aspects of the agreement. Other actors

may also play a role (e.g. EU for acquis compliances related issues).

LEVEL 2

Composition: 2 representatives of the Federal Government (1GC, 1 TC),

1 representative from each of the constituent state, 1 representative from

Turkey, 1 representative from Greece, 1 representative from UK, 1

representative from UN acting as chair.

Role: Non – Executive body but with responsibilities for, assessing overall implementation by reviewing draft reports prepare by the UN mission,

providing input over content of reports where relevant but with no

editorial role (chance to explain). Addressing any issues in implementation

through consultation problem solving.

 

LEVEL 3 (optional)

Group of eminent persons. Eminent or trusted Cypriots and/or

international personalities.

Role: Provide advice, support and recommendations in relation to

implementation, receive input from implementing parties present on COP,

advising the UNSG and/or the implementing parties on progress made in implementation.

 

LEVEL 4

Impartial certification of implementation by the UNSG.

Role: Based on reports prepared by the UN Mission, the UNSG

pronounced on himself / herself on whether or not implementation of the

settlement is on track. He / She could also receive inputs directly from the

implementing parties.

 

LEVEL 5

UN Security Council

As an additional measure, Turkey, Greece and Cyprus could be invited to

attend session of the Security Council when the implementation reports

are tabled and considered.

 

Στο άτυπο αυτό έγγραφο γίνεται πρόνοια για την εφαρμογή από τα μέρη των στοιχείων που περιγράφονται της Συμφωνίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους. Προκύπτει από το έγγραφο ότι εμπλέκονται στην εφαρμογή της λύσης η Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία. Τούτο σε αντίθεση με το πλαίσιο Γκουτέρες που ως γνωστό απέκλειε τις χώρες αυτές,  από «την εφαρμογή» της λύσης, κάτι το οποίο αποτελούσε την θέση των Ελλήνων της Κύπρου δια του κ.Αναστασιάδη.

Το άτυπο έγγραφο πλαισίου «επιτήρησης εφαρμογής» της 6ης Ιουλίου του 2017, αποσκοπεί στην διασφάλιση στοιχείων της συμφωνίας που αφορούν Συνταγματικές πτυχές, Εδαφικές προσαρμογές, Πρόνοιες αστυνόμευσης, αποχώρηση ξένων στρατευμάτων , Διάλυση εγχώριων δυνάμεων, εφαρμογή της Συμφωνίας για το εδαφικό και συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσα από παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προνοούνται διάφορα επίπεδα για τον σκοπό.

 

Στο 1ον επίπεδο γίνεται πρόνοια για παρακολούθηση επί του εδάφους θεμάτων συμπεριλαμβανομένων αποχώρησης των στρατευμάτων και διάλυσης των εγχώριων δυνάμεων η οποία θα γίνει από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών.

Δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για την υφιστάμενη αποστολή με τυχόν όρους πέραν από το γενικό πλαίσιο που είναι παρακολούθηση και μόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν γίνεται πρόνοια για απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσα από την οποία θα διασφαλίζεται ότι η ήδη υφιστάμενη ή διευρυμένη αποστολή, θα έχει εξουσία να επιβάλει τη λύση χρησιμοποιώντας όπου είναι απαραίτητο και την απαραίτητη «βία».

Στο πρώτο επίπεδο βλέπουμε ότι πρόκειται για μια «νερόβραστη» εισήγηση για παρακολούθηση της απόσυρσης των στρατευμάτων και διάλυσης των εγχώριων  δυνάμεων  και  της λειτουργίας της εφαρμογής.

Προβλέπεται επίσης ότι θα γίνονται Εκθέσεις στο  Συμβούλιο Ασφαλείας ανά τριμηνία για όλες τις πτυχές της Συμφωνίας. Άλλοι «πρωταγωνιστές» δυνατόν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με την Συμμόρφωση, με  το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και άλλα θέματα.

Ασφαλώς πρόκειται για μια απαράδεκτη πρόνοια εντελώς θεωρητική και στην πραγματικότητα όλα θα εξαρτώνται από την καλή θέληση των συμβαλλομένων για την εφαρμογή του πλέον σημαντικού θέματος που αφορά την αποχώρηση εγχώριων δυνάμεων και την αποχώρηση Τουρκικών Στρατευμάτων.

Στο 2ον  επίπεδο προνοείται η σύσταση και λειτουργία επιτροπής των μερών ΕΠΙΜΕ (COP). Σύμφωνα με τις πρόνοιες του εγγράφου, η Επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, ένα Ελληνοκύπριο ένα Τουρκοκύπριο, και ένα εκπρόσωπο από κάθε συνιστώσα πολιτεία, ως επίσης και ένα εκπρόσωπο από την Τουρκία , ένα εκπρόσωπο από Ελλάδα και ένα εκπρόσωπο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προεδρεύει εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή μιλούμε για οκταμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα – Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο ως και τα Ηνωμένα Έθνη και εκπρόσωποι των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελληνική πλευρά θα έχει τρεις εκπροσώπους , η Τουρκική πλευρά τρεις εκπροσώπους και οι αποφάσεις προφανώς θα εξαρτώνται από τους Άγγλους και τα Ηνωμένα Έθνη.

Όσον αφορά τον ρόλο της επιτροπής πρόκειται όπως προδιαγράφεται για μη εκτελεστικό σώμα, με την ευθύνη να εκτιμά την συνολική κατάσταση εφαρμογής μέσω της εξέτασης προτεινόμενων εκθέσεων που θα ετοιμάζονται από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ρόλος της είναι να παρέχει εισηγήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο των εκθέσεων όπου τούτου είναι σχετικό χωρίς όμως να έχει τον ρόλο της σύνταξης. Όπως ενδεικτικά αναφέρεται θα έχει την ευκαιρία να επεξηγήσει και να επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν εφαρμογή μέσα από την διαβούλευση για επίλυση των προβλημάτων. Ακαδημαϊκός ρόλος και αχρείαστος. Πρόκειται για μια επιτροπή της οποίας τις αποφάσεις θα παίρνουν τρίτοι «χωρίς δόντια», εντελώς θεωρητικού επιπέδου και όπου τις αποφάσεις  σε τελική ανάλυση θα παίρνουν «Εγγλέζοι» με τους «Οηέδες».

Στο 3ον επίπεδο το οποίο είναι προαιρετικό θα συμμετέχουν ομάδα διακεκριμένων προσωπικοτήτων Κυπρίων ή Διεθνών με ρόλο να συμβουλεύουν, στηρίζουν και να κάνουν συστάσεις sε σχέση με την εφαρμογή. Να λαμβάνουν την πληροφόρηση από τα μέρη που έχουν, την ευθύνη της εφαρμογής , να συμβουλεύουν τον Γενικό Γραμματέα και ή τα μέρη υπεύθυνα για την εφαρμογή για την πρόοδο.

Πρόκειται για ένα άλλο ακαδημαϊκό σώμα το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας για οποιονδήποτε γνωρίζει την Τουρκία και τις προθέσεις της .

4ον  επίπεδο Στο επίπεδο αυτό προνοείται η διαπίστωση από τον Γενικό Γραμματέα δια την αμερόληπτη πιστοποίηση της εφαρμογής. Ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει τον ρόλο,στη βάση Εκθέσεων που ετοιμάστηκαν από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, πιστοποίησης κατά πόσον η εφαρμογή της Συμφωνίας είναι στον σωστό δρόμο.

Δύναται να λαμβάνει όπως προνοείται πληροφόρηση απευθείας από τα μέρη υπεύθυνα για την εφαρμογή, (implementing parties). Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Συμφωνία δεν διευκρινίζεται ποια θα είναι αυτά τα «implementing parties». Μια λογική ερμηνεία είναι ότι σίγουρα ο όρος  συμπεριλαμβάνει και τις πρώην εγγυήτριες δυνάμεις. Δηλαδή η Τουρκία καλείται να διαπιστώσει εκείνα τα οποία έχει υποχρέωση να εφαρμόσει, με τα Ηνωμένα Έθνη, να παραμένουν σαν «μπουλτόκ χωρίς δόντια» και με την εμπλοκή μάλιστα της παραδοσιακής συμμάχου της, την Αγγλία.

Το 5ον και τελευταίο  επίπεδο είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας στο οποία Τουρκία -  Ελλάδα και Κύπρος,  δυνατόν να καλούνται να συμμετάσχουν σε συνεδρίες του Συμβουλίου όταν οι Εκθέσεις εφαρμογής θα μπαίνουν στο τραπέζι για εξέταση.

Συμπεράσματα:

 1. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με κάποιες εκτιμήσεις σε σχέση με την χρησιμότητα του απαράδεκτου αυτού εγγράφου το οποίο προσβάλλει την νοημοσύνη των πάντων που γνωρίζουν το Κυπριακό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το έγγραφο αυτό να αποτελέσει καν την βάση για περαιτέρω συνομιλίες.
 1. Το έγγραφο είναι απαράδεκτο στο ότι εμπλέκει ακόμα και σε θεωρητικό επίπεδο στην επιτροπή των μερών τις εγγυήτριες δυνάμεις και ουσιαστικά ακόμη στο θεωρητικό δεύτερο επίπεδο αφήνει ουσιαστικά ρυθμιστικό ρόλο στην Αγγλία και τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορώ να κατανοήσω τον οιονδήποτε λόγο γιατί η Αγγλία,  να έχει  λόγο στο μηχανισμό εφαρμογής της λύσης. Πολύ περισσότερο η Τουρκία!!
 1. Στην πραγματικότητα και επί εδάφους που σίγουρα θα υπάρξουν θέματα εφαρμογής,  το θέμα μένει στα χέρια της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς αυτή η αποστολή να περιβάλλεται με τις οποιεσδήποτε ουσιαστικές εξουσίες για την εφαρμογή της λύσης. θα δώσουμε κάποια παραδείγματα για να δούμε πιθανά προβλήματα, που πιθανόν να εγερθούν και στο κατά πόσο η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών θα μπορεί να διασφαλίσει την νομιμότητα.

 

α.        Η Τουρκία αρνείται να συμμορφωθεί με την αποχώρηση στρατευμάτων. Το δε ψευδοκράτος αναβαθμισμένο πλέον σε Τουρκοκυπριακή συνιστώσα πολιτεία, αρνείται να συμμορφωθεί με την διάλυση του  στρατού.

β.       Η κατοχική δύναμη, η Τουρκία, αρνείται να συμμορφωθεί με τα θέματα των εδαφικών αναπροσαρμογών με την Τουρκοκυπριακή συνιστώσα πολιτεία επίσης να αρνείται να συμμορφωθεί είτε πλήρως ή μερικώς.

γ.        Υπάρχει άρνηση της Τουρκοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας να επιστρέψει σε Ελληνοκυπρίους τις περιουσίες τους στην υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση περιοχή.

δ.        Υπάρχουν συγκρούσεις και προβοκάτσια των Τούρκων με διάφορα επεισόδια.

ε.        Υπάρχει άρνηση και ή απροθυμία να επιτραπεί σε Ελληνοκυπρίους ιδιοκτήτες να επιστρέψουν στις κατοικίες τους  στην υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση περιοχή ή ακόμα και στην υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση περιοχή.

στ.      Υπάρχει άρνηση αποχώρησης μη νομιμοποιηθέντων εποίκων.

ζ.        Υπάρχει άρνηση ή προβάλλονται διαφορά προσκόμματα στην ελεύθερη διακίνηση και ή εγκατάσταση.

η.        Προβάλλονται προσκόματα εμπόδια και καταπατούνται τα δικαιώματα των ήδη εγκλωβισμένων ή Ελληνοκυπρίων που θα επιστρέψουν με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας.

θ.        Υπάρχει εισροή νέων εποίκων.

ι.         Δεν εφαρμόζονται οι συνταγματικές πρόνοιες.

κ.         Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καταρρέει λόγω αλλεπάλληλων veto των Τούρκων.

 

Έχει κανείς στο μυαλό του την παραμικρή αμφιβολία, ότι η  αποστολή των Ηνωμένων Εθνών όπως τη γνωρίσαμε μέχρι σήμερα και ξέρουμε δεν θα είναι σε θέση «δια πυρός και σιδήρου» να συγκρουσθεί με Τουρκικά στρατεύματα ή Τουρκοκυπριακά ή τις αρχές της Συνιστώσας Πολιτείας για να εφαρμόσει την λύση ή ότι στην πραγματικότητα λόγω αδυναμίας στο 1ον επίπεδο εφαρμογής θα συνεδριάζουν οι  επιτροπές και παρεπιτροπές, και οι διακεκριμένοι  και διεθνείς προσωπικότητες με τον Γενικό Γραμματέα να κάνει νερόβραστες ποντιοπιλατικές συστάσεις και να βγάλει νερόβραστα αποφθέγματα; Το δε Συμβούλιο Ασφαλείας με τους Εγγλέζους και Αμερικάνους που διαδραματίζουν προεξάρχοντα ρόλο να αρνούνται την θέσπιση οποιουδήποτε ψηφίσματος που να καταδικάζει την Τουρκία ή να εξουσιοδοτεί την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιήσει εν ανάγκη «βία». Πρόκειται για ένα προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής και όχι για μηχανισμό εφαρμογής από την Διεθνή Κοινότητα. Στη πραγματικότητα αναποτελασματικότατο, αχρείαστο που θα εμπλέξει Κύπρο και Ελλάδα σε περιπέτειες.

 

4. Το έγγραφο ουσιαστικά προνοεί για ένα πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής της λύσης όπως είναι και ο τίτλος του «implementation monitoring»  και όχι για μηχανισμό εφαρμογής της λύσης. Στην πραγματικότητα καλείται η Κυπριακή Δημοκρατία να αυτοδιαλυθεί , να αυτοαναιρηθεί μέσα από το «πλαίσιο Γκουτέρες» που προηγήθηκε, να παρθενογεννηθεί η λεγόμενη νέα Ομοσπονδιακή Κύπρος συναποτελούμενη από τις 2 συγκυρίαρχες συνιστώσες πολιτείες,  και να μείνει στο έλεος των Ηνωμένων Εθνών που μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν τα ίδια τα ψηφίσματα τους,  αλλά απέδειξαν μέσα από την διαδικασία του ιδίου του Grans Montana, ότι δεν είναι διατεθειμένα να επιρρίψουν καν ευθύνες , για το ναυάγιο των συνομιλίων.  Και αυτά σε χρόνο όπου δυστυχώς οι Αγγλομερικάνοι εξακολουθούν να θεωρούν την Τουρκία ως χώρα σύμμαχο ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση  παρόλες τις προστριβές  Γερμανίας – Τουρκίας,  να παραμένει ανίκανη να καθορίσει συνολική πολιτική για τον «ασθενή της Ευρώπης»,  που παραμένει η Τουρκία.

Το έγγραφο Γκουτέρες, είναι τόσο απαράδεκτο, όσο είναι και το προηγηθέν πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να κατακρίνουμε ευθύς ως είχε δημοσιευθεί . Επιθυμώ να φρεσκάρω την μνήμη σας με τα όσα είχα γράψει για το πλαίσιο Γκουτέρες αμέσως μόλις είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ αργά 4.7.2017.

 

Το ούτω καλούμενο πλαίσιο διαλαμβάνει ότι :

 1. Το υφιστάμενο Σύστημα Ασφάλειας, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο καθεστώς.
 2. Το δικαίωμα επέμβασης και η Συνθήκη Εγγύησης, θα καταργηθούν.
 3. Το νέο σύστημα  θα εμπνέει ασφάλεια, σε όλους του Κύπριους.
 4. Τα στρατεύματα στην Κύπρο θα μειωθούν από την 1ην μέρα .
 5. Θα υπάρξει σταδιακή απομάκρυνση  μέχρι να φτάσουν τους αριθμούς της παλαιάς Συνθήκης. Εδώ διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα.
 6. Οι Εγγυήτριες δεν μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή των υποχρεώσεων τους.
 7. Διευκρινίζεται ότι ένας νέος μηχανισμός που θα εμπλέκει και «κάτι» εκτός Κύπρου πρέπει να εξευρεθεί.
 8. Κατά  πόσον θα υπάρχει sunset clause (ρήτρα τελικής αποχώρησης)  ή ρήτρα αναθεώρησης ή επανεξέτασης  «review clause» , ως επίσης και το χρονοδιάγραμμά θα αποφασισθεί σε ανώτατο επίπεδο , δηλαδή επίπεδο Πρωθυπουργών. Eδώ η Κύπρος άνευ Πρωθυπουργού , παραμένει εκτός. Θα επιβληθεί από  May, Eρντογάν και Τσίπρα, το χρονοδιάγραμμα.
 9. Στις περιοχές που θα επιστραφούν στην δική μας πλευρά, ιδιοκτήτες θα έχουν προτεραιότητα σαν εκτοπισθέντες, αλλά όχι κατά 100%.
 10. Στις περιοχές που θα παραμείνουν υπό το καθεστώς της άλλης πλευράς προτεραιότητα έχουν οι χρήστες, αλλά όχι κατά 100%.
 11. ΄Όσον αφορά τους Τούρκους υπηκόους , θα πρέπει να τύχουν ισότιμης μεταχείρισης , αλλά θα πρέπει να υπάρξει ποσόστωση.  Θα πρέπει να καθορισθεί σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα τι σημαίνει  ο όρος «ισότιμη» και δεν διευκρινίζεται τι εννοεί κάποιος με την «ποσόστωση». Όμως προφανώς η απόφαση είναι ότι πρέπει να υπάρξει αποδοχή της αρχής ισότιμης μεταχείρισης Τούρκων υπηκόων.
 12. Σε σχέση με το εδαφικό , η Τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να διαφοροποίηση τον Χάρτη σε σχέση με κάποιες τοπικές περιοχές , με αναφορά στην επιστροφή της Μόρφου.
 13. Στο θέμα διακυβέρνησης πρέπει να συζητηθεί η εκ Περιτροπής Προεδρία, όπως έχει απαιτήσει η Τουρκοκυπριακή πλευρά , σύμφωνα με την αναλογία 2 προς 1.

 

Εισήγηση:

Μέσα από το πλαίσιο του Γ.Γ. του ΟΗΕ διαπιστώνουμε τα εξής:

 1. Εκείνα τα στοιχεία που ανέφερα πιο πάνω που αφορούν τα στρατεύματα, το εδαφικό, το περιουσιακό, τους Τούρκους υπηκόους, την εκ Περιτροπής Προεδρία, είναι καταθλιπτικά και οδηγούν στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμπεριέχουν τα πρώτα στοιχεία αποδοχής ένταξης της Κύπρου στον στρατηγικό έλεγχο της Τουρκίας.
 1. Είναι τραγικό γιατί αντί ο Γ.Γ. να εφαρμόσει στο περιουσιακό τις «αρχές Pineiro»  του Διεθνούς Δικαίου, δηλαδή της αποκατάστασης αναβάθμισε τον χρήστη , δίνοντας του υπερδικαιώματα με το γελοιοδέστατο, «όχι 100%» , αλλά λέμε εμείς 99,9%. Περαιτέρω ακόμα και στους εκτοπισθέντες που θα επιστρέψουν μετά τις εδαφικές αναπροσαρμογές, δεν τους εγγυάται σε όλες τις περιπτώσεις την επιστροφή, στην οποία δικαιωματικά όπως και οι εκτοπισθέντες στην περιοχή της άλλης πλευράς δικαιούνται να έχουν με βάση το Διεθνές Δίκαιο.  Είναι με θλίψη που αναγκάζομαι να μιλώ στα θέματα αυτά , για την μία και την άλλη πλευρά.
 1. Στο εδαφικό φαίνεται ο κ.Γκουτέρες, θα μοιράσει την διαφορά του 1% μεταξύ του 28+ και 29+, με κάποιες εδαφικές αναπροσαρμογές για να συμπεριληφθεί και η Μόρφου. Πετύχαμε με μαθηματική ακρίβεια την εδαφική διχοτόμηση της Κύπρου σε δύο ζώνες, καθαρόαιμες στο πληθυσμιακό και περιουσιακό.
 1. Πετύχαμε περαιτέρω την αναγνώριση δικαιωμάτων σε Τούρκους υπηκόους, με κάποιες προϋποθέσεις που παραμένουν να συμφωνηθούν . Πετύχαμε να βάλουμε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης και την εκ Περιτροπής Προεδρία, μέσα στο όλο πακέτο.
 1. Αναγνωρίσαμε πλέον σε ανώτατο επίπεδο , «τα Βέτο» των Τουρκοκυπρίων, τους οποίους αναβαθμίσαμε αριθμητικά εξισώνοντας τους με τους Ελληνοκύπριους, καθιστώντας την Κύπρο υποχείριο των στρατηγικών συμφερόντων στο Νότιο υπογάστριο, του στρατηγικού ζωτικού χώρου της Τουρκίας.

 

Καταληκτικά

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω,  σίγουρα το μέλλον παραμένει ζοφερό με δεδομένη μάλιστα την πάγια θέση του Προέδρου Αναστασιάδη όπως διαβιβάστηκε πρόσφατα και στον Γενικό Γραμματέα  των Ηνωμένων Εθνών κ.Γκουτέρες , και την πάγια θέση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ, να επιμένουν στην επανέναρξη διαλόγου στη βάση του πλαισίου και εγγράφου Γκουτέρες. Θεωρώ ότι το πλαίσιο αυτό και το έγγραφο ούτε σαν βάση για συνομιλίες μπορεί να γίνουν αποδεκτά και ελπίζω ότι στην αλλαγή στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα υπάρξει αποκήρυξη των δυο εγγράφων.  Ο κίνδυνος είναι το πλαίσιο και το έγγραφο ή στοιχεία αυτών,  να ενσωματωθούν στην νέα έκθεση του Γενικού Γραμματέα,  και να υιοθετηθούν με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτι το οποίο απεύχομαι γιατί θα είναι η «κληρονομία» του κ.Αναστασιάδη και του ΔΗΣΑΚΕΛ της προηγηθείσας δεκαετίας. Θα είναι ακόμα μια σοβαρή κατολίσθηση, η οποία θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα στην νέα Κυβέρνηση. Είναι μια κατολίσθηση για την οποία πρέπει να αφυπνιστεί το εκλογικό σώμα, γιατί δυστυχώς τόσον το πλαίσιο, όσο και το έγγραφο έπεσαν στα μαλακά και πολύ φοβούμαι ότι ακόμα δεν έγινε η σωστή αξιολόγηση τους, ανάλυση, επεξήγηση και απλοποίηση, για να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις τους. Ένα δημοσίευμα του Φιλελευθέρου 24.9.2017, είναι κάπως ενθαρρυντικό εάν αληθεύει,  εις το ότι,  στο έγγραφο αναφέρθηκε εκτενέστερα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών  κ.Νίκος Κότζιας κατά την διάρκεια του δείπνου,  όπου και επεσήμανε τις αδυναμίες του κειμένου τονίζοντας ως θετικό μεν την εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών,  αλλά προφανώς επιμένοντας τις αδυναμίες του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ενώ συνεχίζετο το δείπνο και η συζήτηση,  ο Πρόεδρος απέστειλε το έγγραφο σε συνεργάτες του και ειδικούς για αξιολόγηση και συγκεκριμένα στους Άρη Κωνσταντινίδη , Κωνσταντίνο Κόμπο, Τουμάζο Τσελεπή και Σταύρο Καλοψιδιώτη. Σύμφωνα και πάλι με το δημοσίευμα, ο Άρης Κωνσταντινίδης απέστειλε τα σχόλια της ομάδας στον Πρόεδρο,  ότι δεν μπορεί να υπάρξει μηχανισμός εφαρμογής συνταγματικών θεμάτων, καθότι αυτά άπτονται των εσωτερικών μηχανισμών και θεσμών, και ότι ανοίγει το παράθυρο να έχουν ρόλο οι εγγυήτριες δυνάμεις και περαιτέρω δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης του μηχανισμού.  Οι δικές μας ενστάσεις είναι βεβαίως αυτές που ανέφερα πιο πάνω, και θεωρούμε ότι είναι πιο σοβαρές και τέτοιες που αποκλείουν την αποδοχή του εγγράφου, ακόμα και σαν βάση για διαπραγμάτευση.

Ας ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος ο οποίος εγκαινιάζεται απόψε στην εκδήλωση αυτή για να καταστεί σαφές πόσο επικίνδυνο είναι και το πλαίσιο και αυτό  το έγγραφο επιτήρησης εφαρμογής της λύσης.

 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης

Λευκωσία

27.9.2017.