ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος – Κώστας Κληρίδης - Γενικός Εισαγγελεύς

Αντιπρόεδρος – Χρίστος Κληρίδης – Δικηγόρος

Γραμματέας – Νέαρχος Κληρίδης - Αρχιτέκτων

Ταμίας – Μάριος Κληρίδης - Οικονομολόγος

Σύμβουλος – Νίκος Κληρίδης – Δικηγόρος

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέκος Κληρίδης, Συνταξιούχος

ΜΕΛΗ

Φοίβη Χρ. Κληρίδου, Δικηγόρος

Αλέξανδρος Χρ. Κληρίδης, Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Χρ. Κληρίδης, Δικηγόρος

Ευγένιος Α. Κληρίδης, Δημόσιος Υπάλληλος

Άθως Α. Κληρίδης, Επιχειρηματίας

Δέσποινα Ε. Κληρίδου, Εκπαιδευτικός

Αλέξανδρος Ε. Κληρίδης, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Λεύκος Ν. Κληρίδης, Σκηνοθέτης

Λεύκος Κ. Κληρίδης, Τραπεζιτικός

Κάλλια Ν. Κληρίδη,  Ψυχολόγος

Μάριος Ρ. Κληρίδης, Οικονομολόγος

Κριστιάν Μ. Κληρίδης, Επιχειρηματίας

Μάρω Φ. Κληρίδου, Δικηγόρος

Ζήνωνας Κληρίδης, Δημόσιος υπάλληλος

Ανδρέας Σοφοκλέους, Συγγραφέας

Σόλωνας Παπαχριστοδούλου, Βιβλιοπώλης

Σταύρος Καρύδης, Δικηγόρος