News

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δημοσιογραφική Διάσκεψη Δρ. Χρίστου Κληρίδη

By: DR. CHRISTOS CLERIDES Mar. 29, 2011

Αριστίνδην Υποψήφιος Δημοκρατικού Συναγερμού

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΝ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη του ο Δρ. Χρίστος Κληρίδης Αριστίνδην υποψήφιος Δημοκρατικού Συναγερμού ανέπτυξε την αναγκαιότητα βελτίωσης σε συγκεκριμένους τομείς της νομοθεσίας για καλύτερη προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νίκο Αναστασιάδη για την επιλογή του σαν Αριστίνδην υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Λευκωσία υπενθυμίζοντας ότι από τριετίας ενεργεί σαν Μέλος και Σύμβουλος του Προεδρικού Συμβουλίου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τούτο μετά από την αποχώρηση του από το Ευρωπαϊκό Κόμμα σαν αποτέλεσμα της διαφωνίας του σε σχέση με την στήριξη της υποψηφιότητας του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού Γ. Κασουλίδη, στις εκλογές Φεβρουαρίου του 2008. ‘Εκτοτε κατέθεσε γραπτώς θέσεις και απόψεις σε σχέση με τις προτάσεις για το κυπριακό και συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Προεδρικού Συμβουλίου με επιτυχία.

Στην σημερινή διάσκεψη τύπου τόνισε την αναγκαιότητα και σημασία εμπέδωσης κουλτούρας  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξηγώντας ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους της κυβέρνησης Χριστόφια στον τομέα αυτό.

Μεταξύ άλλων υπέδειξε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ελευθερία του λόγου έκφρασης, ατομικής ελευθερίας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής.  Υπενθύμισε την ευκολία με την οποία δυστυχώς εκδίδονται εντάλματα ερεύνης, σύλληψης και την κατάχρηση της εξουσίας αυτής σε αναφορά με εντάλματα ερεύνης ιδιαίτερα ακόμα και σε δικηγορικά γραφεία αλλά και κατοικίες δικηγόρων μέσα στο πλαίσιο διερεύνησης πολιτικής φύσεως υποθέσεων.

Έθιξε την αναγκαιότητα  τροποποίησης της νομοθεσίας και πρακτικής για προστασία της ελευθερίας του λόγου και έκφρασης, γιατί η κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών με όλα τα δεδομένα που περιέχουν εμπερικλείουν σοβαρούς κινδύνους στην ελευθερία του λόγου.


 Έθιξε επίσης την αναγκαιότητα τροποποίησης του Δικαίου για την δυσφήμιση και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του Δικαίου αυτού, αλλά και την ενίσχυση των θεσμών για αποτροπή και έλεγχο παράνομης παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Παράλληλα τόνισε την αναγκαιότητα βελτίωσης της  νομοθεσίας για τις απαλλοτριώσεις, αλλά και σε σχέση με τις αυθαίρετες επεμβάσεις του Κράτους σε ιδιωτική περιουσία. Θίγοντας και την ανικανότητα του Κράτους να καταβάλει έγκαιρα αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις που εκκρεμούν για χρόνια. Την ενίσχυση του θεσμού της νομικής αρωγής, την θλιβερή κατάσταση στις φυλακές με πληθυσμό ο οποίος αυξάνεται διαρκώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε με άμεσα μέτρα. Το ίδιο και τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Έθιξε επίσης το θέμα των δικαιωμάτων των κατοίκων των βάσεων. Την αναγκαιότητα ενίσχυσης και προστασίας του από την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε σχέση με τις προτάσεις για το «περιουσιακό» κατέκρινε την παράλειψη της Κυβέρνησης Χριστόφια να διαβουλευθεί έγκαιρα με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να παραχωρήσει στην πολιτική ηγεσία τις συγκεκριμένες προτάσεις προτού υποβληθούν στην άλλη πλευρά παρέχοντας κατάλληλο χρόνο για προετοιμασία.

Προβληματικές χαρακτήρισε τις προτάσεις λόγω των ουσιαστικών περιορισμών  στην αξίωση για επαναφορά των περιουσιών, αλλά και λόγω της αναβάθμισης του «χρήση» και εξίσωσης του σε μεγάλο βαθμό με τον ιδιοκτήτη. Η αύξηση κρουσμάτων παράβασης των ατομικών δικαιωμάτων στην Κύπρο σε συνδυασμό με τις προτάσεις για το περιουσιακό επαυξάνουν όχι μόνο το αίσθημα ανασφάλειας του πολίτη αλλά και την αποστροφή του για την πολιτική. 

Η έλλειψη εμπέδωσης κουλτούρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντανακλά στην ποιότητα ζωής των κυπρίων πολιτών αλλά και αποδυναμώνει την πολιτεία στην αντιμετώπιση του Εθνικού μας θέματος.

Στην προμετωπίδα των επιδιώξεων μας πρέπει να είναι η εμπέδωση του Κράτους Δικαίου μέσα από την ενίσχυση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόσον στο εσωτερικό όσο και σε σχέση με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος η οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται τις πανανθρώπινες αξίες το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ατομικά δικαιώματα όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή και άλλες Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.